Obec Vám vyšla vstříc

Ve Vašem obecním domě pořádáte různé akce a zaměřujete se především na skupiny, které nemají tolik příležitostí pro trávení svého volného času, jako mají dospělí v produktivním věku. A to jsou zejména děti a senioři. Nabídka akcí a aktivit pro tyto skupiny není až tak široká a navíc mnoho rodičů dětí a zároveň i seniorů si nemůže dovolit platit drahé permanentky nebo vstupenky na komerční akce a aktivity. A Vaše sdružení pokládá za důležité, aby i tito lidé měli dostatek příležitostí k trávení svého volného času, ke společným setkáním a ke sdílení zážitků a zkušeností.

Vaše sdružení má vhodné zázemí

Proto jste vděční vedení Vaší obce, že Vám vyčlenila prostory v obecním společenském domě, kde máte potřebné zázemí proto, abyste mohli tyto akce pořádat. Jen se ještě pokusíte sehnat prostředky na to, abyste společenský sál, který je hned pod střechou domu, mohli vybavit mobilní klimatizací, neboť se tyto původně půdní prostory v létě přehřívají a zimě promrzají a Vy nemůžete riskovat, že se buď děti anebo staří lidé při pobytu zde nachladí.

Obec Vám vyšla vstříc
Ohodnoťte příspěvek